Klachtenprocedure

Onze medewerkers doen hun uiterste best u goed mogelijke zorg te bieden. Het kan echter voorkomen dat onze zorg niet voldoet aan uw verwachting of dat u om een andere reden een klacht heeft. Wij zouden deze klacht graag horen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wat te doen als u een klacht heeft?

De snelste en eenvoudigste wijze is het direct bespreken van uw klacht met de behandelend arts. Dan kan meteen naar een oplossing gezocht worden. Indien het betrekking heeft op het handelen van één van de leden van het team van ondersteuners dan kunt u ook uw klacht met de vestigingsmanager bespreken.

Mocht het gesprek met de behandelend arts of de vestigingsmanager toch niet leiden tot een oplossing dan kunt u uw klacht melden via de e-mail [email protected] of telefonisch via telefoonnummer 088-78 38 208 bij de klachtenfunctionaris van de Keizer Kliniek.

Indien u zich in het pand van de Keizer Kliniek bevindt en u wilt een klacht indienen, dan kunt u te allen tijde de baliemedewerker hierover aanspreken. Zij draagt er dan zorg voor dat uw klacht wordt gemeld aan de klachtenfunctionaris.

Indien u een schriftelijke klacht wil indienen bij de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw brief richten aan:

Keizer Kliniek
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 592
2501 CN Den Haag

Wat gaat de klachtenfunctionaris voor u doen?

De klachtenfunctionaris zal uw klacht onderzoeken. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en de klachtenfunctionaris onderneemt alleen actie indien u dat wilt. In dat kader zal de klachtenfunctionaris eerst contact met u opnemen. In dit gesprek kan de klachtenfunctionaris u dan ook nog een aantal vragen ter verduidelijking van de klacht stellen.

Op basis van dit onderzoek kan daarna een gesprek worden geregeld met u en de betrokken zorgverlener waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig zal zijn. Gezamenlijk zal worden gezocht naar een goede oplossing voor uw klacht.

De klachtenfunctionaris kan naar aanleiding van uw klacht ook structurele tekortkomingen in de organisatie aanpakken. Uw klacht draagt dan tevens bij aan de verbetering van de dienstverlening.
Wij zullen u ook op de hoogte stellen als uw klacht tevens leidt tot verbeteringen in de organisatie.

Mocht u ondanks alle inspanningen nog steeds van mening zijn, dat de klacht niet of onvoldoende is opgelost, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie.
U kunt dit doen door aan de klachtenfunctionaris melden dat u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. De klachtenfunctionaris draagt er dan zorg voor, dat de klacht bij de klachtencommissie wordt ingediend. De klachtenfunctionaris zal u berichten zodra de klacht is ingediend.

Wij beschikken ook over een klachtenreglement*.

* Dit bestand is in PDF formaat. Hiervoor heeft u Adobe acrobat reader nodig.