Vergoeding & Verzekering

Lees alles over veelvoorkomende klachten en wat Keizer Kliniek doet om deze klachten te verhelpen. Informatie over het coronavirus en wat dat betekent voor onze zorg, vindt u hier.

Hoe berekenen we uw zorgkosten?

Keizer Kliniek berekent de zorgkosten op dezelfde manier als ziekenhuizen dit doen. Dit gebeurt via DBC’s. Het DBC-bedrag is te beschouwen als een gemiddelde van alle zorgkosten. Keizer Kliniek rekent dus niet elke scan, injectie of echo afzonderlijk af. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt voor het hele land vast welke zorg onder welke DBC valt.Uw DBC start doorgaans op de dag dat u voor het eerst contact heeft met Keizer Kliniek. Het kan zijn dat vervolgconsulten en -behandelingen in een apart zorgproduct vallen. Dan sturen wij hiervoor een aparte declaratie naar uw zorgverzekeraar.
Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan dit filmpje.

Passantentarieven

Eigen risico

Ieder jaar stelt de overheid voor iedereen een wettelijk verplicht eigen risico vast. Als u zorgkosten maakt, betaalt u dit bedrag zelf aan uw zorgverzekeraar. Dit betaalt u dus ook als u zich laat behandelen in een zelfstandig behandelcentrum. U kunt bij het afsluiten van uw zorgpolis ook kiezen voor een verhoogd eigen risico. U betaalt dan minder premie, maar als u zorgkosten maakt is het bedrag dat u zelf moet betalen ook hoger. Het is goed hier rekening mee te houden. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2024 bedraagt 385 euro.

Rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar

Video afspelen